TOIMINTA

Taidesepät ry pitää kevät- ja syyskokouksen, joihin voi osallistua yhdistyksen koko jäsenistö. Yhdistyksen toimintaa hoitaa johtokunta, jonka yhdistyksen jäsenistö on valinnut. Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä neljä muuta jäsentä. Varat yhdistyksen toimintaan kerätään jäsenmaksuina.

Yhdistyksen jäseneksi voit päästä, jos olet suorittanut taonnan peruskurssin tai omaat vastaavat taidot. Jäseneksi voit hakeutua ottamalla yhteyttä johtokunnan jäseniin tai lähettämällä viestin yhteystietoineen yhdistyksen sähköpostiosoitteeseen: info@taidesepat.fi.

Taidesepät ry järjestää erilaisia kokouksia, messuja, kursseja ja luentoja. Kilpailut ja yhdistyksen näyttelyt tuovat esille seppien osaamista laajemmalle yleisölle sekä antavat kipinän alasta kiinnostuneille. Tällaiset tapahtumat ovat omiaan pitämään yllä ammattikunnan välistä yhteishenkeä. Taidesepät ry on myös jatkuvasti yhteydessä koti- ja ulkomaisten ammatti- ja taidealan järjestöjen kanssa. Sepät ovat aina olleet tiiviissä yhteistyössä yli valtiorajojen, minkä osoituksena yhdistys on ABANA:n (Artist Blacksmith’s Association of North America) ja BABA:n (British Artist Blacksmith Association) jäsenjärjestö.