"KUKAAN EI OLE SEPPÄ SYNTYESSÄÄN "

Moni on mielestään kuullut edellä olevan hokeman liiankin usein. Sanonta sisältää kuitenkin arvokkaan ajatuksen työskentelyn välttämättömyydestä tavoitteen saavuttamiseksi. Ilman ohjausta taontatyössä joutuu aluksi tekemään paljon turhaa ja kannattamatonta työtä; taidon tavoittamisen ohella tiedon hankkiminen vie kosolti aikaa.

Käytännössä löytyy neljä erilaista tapaa oppia sepäksi.

1) Pitkä tie itsenäisen yrityksen ja erehdyksen kautta.

2) Taontakokeilut tutun sepän tai kansalaisopiston kurssin avulla (myös Taidesepät ry järjestää taontakursseja).

3) Artesaanin opinnot sepäntyöhön suuntautuneessa käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa, joiden www -sivujen linkkejä löytyy mm. Taideseppien sivuilta. Artesaanin opintojen pituus on 120 opintoviikkoa eli käytännössä noin kolme vuotta. Opinnot sisältävät yleissivistäviä - ja kulttuuriaineita sekä metallialan perusvalmiudet takaavia ammatillisia aineita. Opetussuunnitelmat mahdollistavat kuitenkin pääpainon asettamisen taonnalle.

4) Hyvän taontakokemuksen omaavien kannattaa pyrkiä esimerkiksi käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksissa ajoittain järjestettäville seppäkisällin ammattitutkintoon valmistaville kursseille. Kurssien pituudet vaihtelevat 14 opintoviikosta 40 opintoviikkoon. Kurssien lopussa tarjotaan mahdollisuus suorittaa ammattitutkinto.

Kuka tahansa taontatöihin vihkiytynyt voi kutsua itseään sepäksi. Aivan toisenlaisen painoarvon tuo arvokas ammattinimi saa, kun ammatinharjoittaja suorittaa opetushallituksen valvonnan alaisen sepän ammattitutkinnon (seppäkisälli) tai edistyneempää ammattitaitoa osoittavan erikoisammattitutkinnon (seppämestari). Opetushallituksesta voi tilata julkaisun, joka selvittää seppäkisällin ammattitutkinnon ja seppämestarin erikoisammattitutkinnon perusteet. Kesästä 2002 lähtien on ollut mahdollista suorittaa myös puukkosepän ammattitutkinto.

On sanottu, ettei niin aloittelevaa seppää olekaan, etteikö mestari voisi häneltä jotain oppia. Ei ole myöskään niin hyvää seppää, etteikö hänellä edelleen olisi paljon oppimista. Tämän seikan tiedostaen eri seppäorganisaatiot ympäri maailman järjestävät taontaan liittyviä kursseja ja kokoontumisia, joista useimmille kaikki taontaan perehtyneet voivat tuntea itsensä tervetulleiksi.

Koulutukseen ja ammattiosaamiseen liittyviä linkkejä

Opetushallituksen tietoa ammatillisista näyttötutkinnoista
http://www.oph.fi/nayttotutkinnot/

Mestarikiltaneuvosto - Mestarikiltojen valtakunnallinen edunvalvonta- ja yhteistyöelin
http://www.mestarikiltaneuvosto.fi/

Helsingin Käsityö- ja Teollisuusyhdistys ry
http://www.hkty.fi/uusi/

Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopisto
http://www.mkto.raseko.fi

Koulutuskeskus Salpaus
http://www.salpaus.fi/

Karjaan kurssikeskus AXXELL
http://www.axxell.fi/index.php

Länsi- Uudenmaan koulutuskeskus/ kulttuuriala
http://www.lukk.fi