Taonnan työmenetelmät ovat muuttuneet vuosien saatossa sangen vähän. Nykyaikaisesta pajasta löytyvät sepän ammattiin liittyvät käsityökalut ovat pääosin samanlaisia kuin sata tai tuhat vuotta sitten. Tietenkin teknologia on muuttanut myös sepäntyötä. Sähkö- ja paineilmatoimiset koneet ja laitteet ovat korvanneet esimerkiksi käsikäyttöiset työkalut, mutta tuskin menneiden aikojen seppä tuntisi oloaan vieraaksi nykyaikaisessa pajassa.

Perinteisten ahjon ja erilaisten alasimien lisäksi pajassa on lukuisa määrä erilaisia metallintyöstämiseen liittyviä laitteita. Penkki- ja nauhahiomakoneet ovat välttämättömiä esimerkiksi työkalujen valmistuksessa. Pajan vakiovarustukseen kuuluvat myös porakoneet ja erilaiset sahat metallin katkaisua varten. Raskaat konevasarat, sähkö- tai kaasukäyttöiset kuumennusuunit ja hydrauliset puristimet ovat olennainen osa suurempien takomoiden konekantaa.

Ammattitutkinnon suorittaneelta sepältä ja seppämestarilta odotetaan taontataitojen lisäksi myös kattavaa yleisten metallitöiden hallintaa. Kaasu-, kaari- , MIG/MAG- ja TIG –hitsausmenetelmät, juottaminen ja polttoleikkaus ovat osa monipuolista ammattiosaamista.

Sepän pajalla on omat tarkat vaatimuksensa, eikä vähäisin niistä ole paloturvallisuus. Paja on tulityötila, jonka on täytettävä paloturvallisuusmääräykset. Työympäristön ilmanlaadulle on tärkeää huolehtia hyvin ahjon savunpoistosta. Pajan ilmanvaihdossa on otettava huomioon myös hitsaamisessa syntyvät kaasut sekä hionnan aiheuttama pöly. Sisäilman lisäksi on huolehdittava myös noki- ja savuhaitoista pajan välittömässä läheisyydessä.

Pajan rakenne ja koko määräytyvät sen mukaan minkälaisia töitä seppä tekee. Pienempien esineiden valmistus onnistuu ahtaassa pajassa, mutta jos sepän tuotteisiin kuuluvat suuret portit ja kaiteet niin tilantarve kasvaa huomattavasti. Riippumatta tilojen koosta on tärkeää, että koneet ja laitteet on sijoitettu ergonomisesti oikeille paikoilleen.

Ahjon välittömässä läheisyydessä ovat kaikki ne välineet, joita tarvitaan taontatyössä kuten alasimet, käsityökalut, karkaisualtaat ja konevasarat. Ahjon tulisi sijaita sellaisessa paikassa, että valaistusta voidaan säädellä lämpökäsittelyitä tehtäessä. Himmeässä valaistuksessa teräksen hehkuvärit näkyvät parhaiten, jolloin seppä pystyy arvioimaan oikein teräksen lämpötilaa.

Pajan muiden koneiden, laitteiden ja työpisteiden sijoitteluun vaikuttaa tilan koko ja pohjaratkaisu. Perusperiaatteena voidaan pitää, että laitteille on varattu riittävästi tilaa jotta niiden asettelua voi muuttaa työtehtävien mukaan.

Kunnolliseen suunnitteluun kannattaa panostaa, varsinkin jos joutuu varustelemaan pajan alusta saakka. Tutustuminen muihin pajoihin on hedelmällistä ja säästää monilta kömmähdyksiltä. Loppujen lopuksi paja on aina seppänsä näköinen. Pääasia on, että seppä itse viihtyy pajassaan ja työskentely on turvallista sekä miellyttävää.